Nghề nghiệp

| PHỤ CẤP
Các nhân viên được phụ cấp tiền ăn trưa, công tác phí, chi phí đi lại,phụ cấp điện thoại

| TĂNG LƯƠNG
Hàng năm Công ty xem xét tăng lương 1 năm 1 lần tùy thuộc vào năng lực của nhân viên và kết quả kinh doanh của Công ty. Ngoài ra sẽ có thêm các khoản tăng lương khác nếu nhân viên thực sự có năng lực vượt trội. 

| KHEN THƯỞNG
Mức khen thưởng tuỳ thuộc vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh và kết quả đóng góp của nhân viên.

| LỢI ÍCH KHÁC
Du lịch và teambuilding mỗi năm 1 lần. 
Nhân viên được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BH sức khỏe đối với các cấp quản lý chi nhánh và nhân viên văn phòng, bảo hiểm tai nạn 24/24 theo quy định của Pháp Luật
Quà cho các ngày lễ: 20/10, 8/3,.. sinh nhật và các ngày lễ khác.