Về Chúng Tôi

Được thành lập từ năm 2013, sau hơn 5 năm hoạt động, TWEDU đang dần trở thành một trong những công ty đầu tư và phát triển giáo dục hàng đầu Việt Nam.

TWEDU - CHÚNG TÔI LÀ AI?

Chúng tôi là những con người trẻ với đam mê và nhiệt huyết cho sự phát triển của nền giáo dục nước nhà. 

  • Trustworthy (Tin cậy)
  • Well-organized (Tổ chức tốt)
  • Energetic (Nhiệt huyết)
  • Determined (Kiên định)
  • Understanding (Thấu hiểu)

| TẦM NHÌN
Trở thành đơn vị đầu tư và phát triển giáo dục hàng đầu cả nước và xây dựng chuỗi trường từ nay đến 2020.

| SỨ MỆNH
Trở thành đơn vị đầu tư và phát triển giáo dục hàng đầu cả nước và xây dựng chuỗi trường từ nay đến 2020.

| GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Phát triển bền vững trên nền tảng sản phẩm dịch vụ vụ ĐÚNG CAM KẾT.
ĐỒNG ĐỘI tạo nên sức mẹnh.
DÁM THỬ THÁCH để tạo những bứt phá.
Uy tín dựa trên TÍNH MINH BẠCHTINH THẦN TRÁCH NHIỆM 

EMAIL NEWSLETTER

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật nhanh nhất tin tức, thông tin tuyển dụng của chúng tôi!


Văn phòng chính